AZ

EN

RU
E-books
Title Çayların bərpası və ekoloji axımı
Author İmanov F.Ə. , İsmayılov R.A. , Nuriyev A.A.
Publish year 2019
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı
Author Rzayev Mehman Ağarza oğlu
Publish year 2019
Publisher Bakı

Read Download


Title Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsinin əsasları
Author Ələkbərov Urxan Kazım oğlu
Publish year 2017
Publisher Bakı

Read Download


Title Meliorativ hidrogeologiya
Author Məmmədova Esmiralda
Publish year 2016
Publisher Bakı

Read Download


Title İnsanlığa xidmət
Author Əliyev İlham Yaylaqalı oğlu
Publish year 2016
Publisher Bakı

Read Download


Title Anam Xəzərim
Author Hüseynova Lətifə Məmməd qızı
Publish year 2015
Publisher Bakı

Read Download


Title Sosial ekolologiya: sosioekologiya
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara , Hüseynli Eldar
Publish year 2015
Publisher Bakı

Read Download


Title İnsan ekolologiyası: antropoekologiya
Author
Publish year 2015
Publisher Bakı

Read Download


Title Onurğasız heyvanların ekologiyası
Author
Publish year 2015
Publisher Bakı

Read Download


Title Alternativ enerji və ekologiya
Author Əliyev Rasim Nəcəf oğlu
Publish year 2015
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekoloji menecment: II cild
Author Məmmədov Vüqar , Yusifov Elman
Publish year 2014
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekoloji menecment: I cild
Author Məmmədov Vüqar , Yusifov Elman
Publish year 2014
Publisher Bakı

Read Download


Title Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения
Author Каграманова Таира Меликгейдар кызы
Publish year 2013
Publisher Баку

Read Download


Title Tətbiqi ekologiyanın əsasları
Author
Publish year 2013
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri
Author
Publish year 2013
Publisher Bakı

Read Download


Title Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi
Author İbrahimov Tahir Oruc oğlu, Yunusov Müseyib , Yusifov Dağıstan
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya və fövqəladə hallar
Author Nəbibəyli Ziyadxan
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan: ekoturizm potensialı: II cild=Azerbaijan: ecotourism potential: II volume
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları
Author
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları
Author Səfərov Elnur İbiş oğlu
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya
Author
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan: ekoturizm potensialı: I cild=Azerbaijan: ecotourism potential: I volume
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Radiasiya ekologiyası
Author Rəhimov Vaqif İnqilab oğlu, İsgəndərova Tünzalə Həsən qızı
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности
Author Шакури Бехруз Куламгусейн оглы
Publish year 2012
Publisher Баку

Read Download


Title Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları: bioekoloji tələblər
Author Dolxanov Allahverdi , Dadaşova Lalə , Qarayev Azər
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Göygöl Dövlət Qoruğu
Author İbrahimov Tahir Oruc oğlu, Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi: Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı və Ceyrançöl alçaq dağlığı timsalında
Author Əskərova Hafizə Hüseyn qızı
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə sektorunda 2002-2010-cu illərdəki fəaliyyətinə dair toplu
Author
Publish year 2012
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekoloji turizm
Author Əsgərov Ələmdar Tağı oglu, Bilalov Bahadur Ənvər oğlu, Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu
Publish year 2011
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan Respublikası: Atlas
Author
Publish year 2011
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri: I hissə
Author İbrahimov Tahir Oruc oğlu
Publish year 2011
Publisher Bakı

Read Download


Title Qızılağac körfəzi - Dövlət Təbiət Qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı, dünəni, bu günü və sabahı
Author Salmanov Məmməd Əhəd oğlu, Tağıyev Səadət , Hüseynov Anar
Publish year 2011
Publisher Bakı

Read Download


Title Hidrometeoroloji stansiya və məntəqələr üçün təlimat: buraxılış 3: I hissə: Stansiyalarda meteoroloji müşahidələr
Author
Publish year 2011
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
Author Hacıyev Sahib
Publish year 2010
Publisher Naxçıvan

Read Download


Title Ümumi ekologiya
Author Sultanov Rauf Lütvəli oğlu, Sadıqova Nərminə Abel qızı, Ataşova Ülviyyə Eldar qızı
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Reptililərin ekologiyası
Author Cəfərova Svetlana Qulu qızı, Hümbətova Sevinc Eldar qızı, Əsgərova Səbinə Əli-İsa qızı
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Landşaftın ekologiyası
Author Daşdıyev Rəsul Hacı oğlu
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları
Author Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Meşə ekologiyası
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları
Author Nağıyev Vasif Nağı oğlu, Məmmədov İlman Əsdan oğlu
Publish year 2010
Publisher Bakı

Read Download


Title Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları
Author Göyçaylı Şövqi , İsmayılov Telman
Publish year 2009
Publisher Bakı

Read Download


Title Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi
Author Piriyev Musa
Publish year 2009
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas
Author
Publish year 2009
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
Author Hacıyev Sahib
Publish year 2009
Publisher Bakı

Read Download


Title Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə olunması
Author Musayev Zakir Səməd oğlu, Məmmədov Kamran Məhəmməd oğlu, Zərbəliyev Mansur Sabir oğlu
Publish year 2009
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvanın təbii sərvətləri
Author Bağırov Feyruz Abdulla oğlu
Publish year 2008
Publisher Naxçıvan

Read Download


Title Naxçıvan kəhrizləri
Author Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
Publish year 2008
Publisher Bakı

Read Download


Title Uşaqlar üçün ensiklopediya. Ekologiya
Author
Publish year 2008
Publisher Bakı

Read Download


Title Bio ekologiya: arealogiyası, dayanaqlı modeli
Author Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu, Həmzəyev Əlihəsən Əli oğlu
Publish year 2008
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr
Author Məhərrəmova Xatirə Cahangir qızı
Publish year 2008
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan təbiət elminin patriarxı
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri
Author Hüseynov Sakit Yəhya oğlu, Sarıyev Rasim Mirkamal oğlu
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya hüququ
Author
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Kiçik Qafqazın səpinti qızıl yataqlarının yerləşmə qanunauyğunluqları
Author Nağıyev Vasif Nağı oğlu
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya və müasir hidrosfer
Author Babayev Hənifə
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri
Author Yusifov Elman , İsayeva Nəzakət , Əsgərov Faiq
Publish year 2007
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya, ətraf mühit və insan
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Publish year 2006
Publisher Bakı

Read Download


Title Torpağın ekologiyası: torpağın redusent orqanizmlərinin biosenoz funksiyası: IV hissə
Author Əhmədov Əli Rəcəb oğlu, Məmmədova İlahə Ramiz qızı
Publish year 2006
Publisher Bakı

Read Download


Title Heyvanlar aləminin ensiklopediyası: I kitab: Cücülər, balıqlar, quşlar
Author
Publish year 2006
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: I cild: onurğalı heyvanlar üzrə
Author
Publish year 2006
Publisher Naxçıvan

Read Download


Title İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər
Author Abbasova Elmira Məmməd qızı
Publish year 2005
Publisher Bakı

Read Download


Title Ümumi ekologiya
Author
Publish year 2005
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Publish year 2005
Publisher Bakı

Read Download


Title Hidrometeoroloji lüğət
Author Əliyeva Nəsibə Əhməd qızı
Publish year 2005
Publisher Bakı

Read Download


Title Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası
Author İsmayılov Çingiz
Publish year 2005
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2004
Publisher Bakı

Read Download


Title Hirkan Biosfer Rezervatı
Author
Publish year 2004
Publisher Bakı

Read Download


Title Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası
Author Qasımov Əbdül
Publish year 2004
Publisher Ba

Read Download


Title Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri: nəzəri və metodoloji aspektlər
Author Göyçaylı Şövqi
Publish year 2004
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan - dünya təbiətinin incisi=Azerbaijan in the context of the world natural heritage
Author
Publish year 2003
Publisher Bakı

Read Download


Title Ekoloqların məlumat kitabı
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Publish year 2003
Publisher Bakı

Read Download


Title Bioloji müxtəliflik: Xəzərin əsrarəngiz balıqları=Biodiversity: Amazing Caspian Fishes
Author
Publish year 2003
Publisher Bakı

Read Download


Title Флора и растительность Кызылагачского заповедника и их биоразнообразие
Author
Publish year 2003
Publisher Баку

Read Download


Title Qeyri-su mühitində titrləmə
Author Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
Publish year 2003
Publisher Bakı

Read Download


Title Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi
Author Əmirov Faiq
Publish year 2003
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycanın torpaq ehtiyatları
Author Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Publish year 2002
Publisher Bakı

Read Download


Title Həyəcan təbili
Author Əliyev Həsən Əlirza oğlu
Publish year 2002
Publisher Bakı

Read Download


Title Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi: qoruq və yasaqların timsalında: I kitab
Author İbrahimov Tahir Oruc oğlu
Publish year 2002
Publisher Bakı

Read Download


Title Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası
Author Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Publish year 1999
Publisher Bakı

Read Download


Title Azərbaycan ekologiyası: təbiəti mühafizə: 1969-1998
Author
Publish year 1998
Publisher Bakı

Read Download