AZ

EN

RU
E-kitablar
Sərlövhə Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı
Müəllif Rzayev Mehman Ağarza oğlu
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Çayların bərpası və ekoloji axımı
Müəllif İmanov F.Ə. , İsmayılov R.A. , Nuriyev A.A.
Nəşr ili 2019
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsinin əsasları
Müəllif Ələkbərov Urxan Kazım oğlu
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə İnsanlığa xidmət
Müəllif Əliyev İlham Yaylaqalı oğlu
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Meliorativ hidrogeologiya
Müəllif Məmmədova Esmiralda
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Onurğasız heyvanların ekologiyası
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Anam Xəzərim
Müəllif Hüseynova Lətifə Məmməd qızı
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə İnsan ekolologiyası: antropoekologiya
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Alternativ enerji və ekologiya
Müəllif Əliyev Rasim Nəcəf oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Sosial ekolologiya: sosioekologiya
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Məmmədova Sara , Hüseynli Eldar
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekoloji menecment: II cild
Müəllif Məmmədov Vüqar , Yusifov Elman
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekoloji menecment: I cild
Müəllif Məmmədov Vüqar , Yusifov Elman
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения
Müəllif Каграманова Таира Меликгейдар кызы
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Tətbiqi ekologiyanın əsasları
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Göygöl Dövlət Qoruğu
Müəllif İbrahimov Tahir Oruc oğlu, Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları
Müəllif Səfərov Elnur İbiş oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Radiasiya ekologiyası
Müəllif Rəhimov Vaqif İnqilab oğlu, İsgəndərova Tünzalə Həsən qızı
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности
Müəllif Шакури Бехруз Куламгусейн оглы
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi: Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı və Ceyrançöl alçaq dağlığı timsalında
Müəllif Əskərova Hafizə Hüseyn qızı
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan: ekoturizm potensialı: I cild=Azerbaijan: ecotourism potential: I volume
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları: bioekoloji tələblər
Müəllif Dolxanov Allahverdi , Dadaşova Lalə , Qarayev Azər
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə sektorunda 2002-2010-cu illərdəki fəaliyyətinə dair toplu
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan: ekoturizm potensialı: II cild=Azerbaijan: ecotourism potential: II volume
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya və fövqəladə hallar
Müəllif Nəbibəyli Ziyadxan
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi
Müəllif İbrahimov Tahir Oruc oğlu, Yunusov Müseyib , Yusifov Dağıstan
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları
Müəllif
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Qızılağac körfəzi - Dövlət Təbiət Qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı, dünəni, bu günü və sabahı
Müəllif Salmanov Məmməd Əhəd oğlu, Tağıyev Səadət , Hüseynov Anar
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Hidrometeoroloji stansiya və məntəqələr üçün təlimat: buraxılış 3: I hissə: Stansiyalarda meteoroloji müşahidələr
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekoloji turizm
Müəllif Əsgərov Ələmdar Tağı oglu, Bilalov Bahadur Ənvər oğlu, Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan Respublikası: Atlas
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri: I hissə
Müəllif İbrahimov Tahir Oruc oğlu
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Landşaftın ekologiyası
Müəllif Daşdıyev Rəsul Hacı oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
Müəllif Hacıyev Sahib
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları
Müəllif Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Meşə ekologiyası
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ümumi ekologiya
Müəllif Sultanov Rauf Lütvəli oğlu, Sadıqova Nərminə Abel qızı, Ataşova Ülviyyə Eldar qızı
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları
Müəllif Nağıyev Vasif Nağı oğlu, Məmmədov İlman Əsdan oğlu
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Reptililərin ekologiyası
Müəllif Cəfərova Svetlana Qulu qızı, Hümbətova Sevinc Eldar qızı, Əsgərova Səbinə Əli-İsa qızı
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi
Müəllif Piriyev Musa
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
Müəllif Hacıyev Sahib
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə olunması
Müəllif Musayev Zakir Səməd oğlu, Məmmədov Kamran Məhəmməd oğlu, Zərbəliyev Mansur Sabir oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları
Müəllif Göyçaylı Şövqi , İsmayılov Telman
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Uşaqlar üçün ensiklopediya. Ekologiya
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan kəhrizləri
Müəllif Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr
Müəllif Məhərrəmova Xatirə Cahangir qızı
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Bio ekologiya: arealogiyası, dayanaqlı modeli
Müəllif Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu, Həmzəyev Əlihəsən Əli oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvanın təbii sərvətləri
Müəllif Bağırov Feyruz Abdulla oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan təbiət elminin patriarxı
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Kiçik Qafqazın səpinti qızıl yataqlarının yerləşmə qanunauyğunluqları
Müəllif Nağıyev Vasif Nağı oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya hüququ
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya və müasir hidrosfer
Müəllif Babayev Hənifə
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri
Müəllif Yusifov Elman , İsayeva Nəzakət , Əsgərov Faiq
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri
Müəllif Hüseynov Sakit Yəhya oğlu, Sarıyev Rasim Mirkamal oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya, ətraf mühit və insan
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Torpağın ekologiyası: torpağın redusent orqanizmlərinin biosenoz funksiyası: IV hissə
Müəllif Əhmədov Əli Rəcəb oğlu, Məmmədova İlahə Ramiz qızı
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heyvanlar aləminin ensiklopediyası: I kitab: Cücülər, balıqlar, quşlar
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı: I cild: onurğalı heyvanlar üzrə
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər
Müəllif Abbasova Elmira Məmməd qızı
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası
Müəllif İsmayılov Çingiz
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ümumi ekologiya
Müəllif
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Hidrometeoroloji lüğət
Müəllif Əliyeva Nəsibə Əhməd qızı
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Hirkan Biosfer Rezervatı
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri: nəzəri və metodoloji aspektlər
Müəllif Göyçaylı Şövqi
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası
Müəllif Qasımov Əbdül
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Ba

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi
Müəllif Əmirov Faiq
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Bioloji müxtəliflik: Xəzərin əsrarəngiz balıqları=Biodiversity: Amazing Caspian Fishes
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ekoloqların məlumat kitabı
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Xəlilov Mahmud Yusif oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Флора и растительность Кызылагачского заповедника и их биоразнообразие
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Qeyri-su mühitində titrləmə
Müəllif Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan - dünya təbiətinin incisi=Azerbaijan in the context of the world natural heritage
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Həyəcan təbili
Müəllif Əliyev Həsən Əlirza oğlu
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi: qoruq və yasaqların timsalında: I kitab
Müəllif İbrahimov Tahir Oruc oğlu
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycanın torpaq ehtiyatları
Müəllif Məmmədov Qərib Şamil oğlu
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası
Müəllif Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan ekologiyası: təbiəti mühafizə: 1969-1998
Müəllif
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək